Tilsyn med Alta kommune - barnehageloven

Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn med opplysningsplikten til barnevernet i barnehagene, jf. §§ 8 og 22.

Under dette temaet har vi kontrollert:

  1. Barnehagemyndighetens risikovurderinger opp mot barnehagenes meldeplikt til barnevernet
  2. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn av barnehagenes opplysningsplikt til barnevernet.
Dato:
10. april 09:00 - 15:00
Sted:
Alta kommune
Ansvarlig:
Liv Hanne Huru
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten

Kontaktpersoner