Tilskudd til utvalgte kulturlandskap

Bor du innenfor Utvalgt kulturlandskapsområdet i Porsanger kommune? Har du hytte eller bestemors hus der? Er du med i en lag eller forening med gjørelyst? Har du mange ideer eller noe som du trenger litt støtte for å få gjort? 

Nå kan du igjen søke om tilskudd til tiltak innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap. 

Det er igjen anledning til å søke om støtte til tiltak innenfor Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap i jordbruket. 

Hva kan få støtte? 
Tiltak som bidrar til å formidle verdiene i kulturlandskapsområdet – kultur, natur eller tradisjoner knyttet til dette – vil bli prioritert, men vi mottar gjerne andre søknader også, f.eks innen landskapsskjøtsel og bygningsvern.

Mii vuoruhit doaimmaid, maiguin gaskkustit kultureanadatguovllu árvvuid – dan kultuvrra, luonddu dahje árbevieruid – muhto váldit áinnas vuostá earálágan ohcamušaid maid, omd. eanadatdikšuma ja huksensuodjalusa suorggis.

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke.

Les mer om hvordan du søker ved å følge lenken som ligger i høyre marg.  

 

Søknadsfrist:
30.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Alle med interesse og engasjement for Goarahat og Sandvikhalvøya utvalgt kulturlandskap
Ansvarlig:
Fylkesmannen

Kontaktpersoner