Tilskudd til gjødsling av skog

Det kan gis tilskudd til gjødsling av skog for å øke tilveksten og for å gi økt CO2-fangst. Det kan gis inntil 40 % tilskudd til gjødsling.   

 Mer informasjon om søknad og vilkår finnes hos Landbruksdirektoratet. 

Søknadsfrist:
15.09.2018 00:00:00
Målgruppe:
Skogeiere med minst 10 daa produktiv skog
Ansvarlig:
Kommunen
Hvem kan søke:
Skogeiere med minst 10 daa produktiv skog

Kontaktpersoner