Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60.

Følg veiledningen som du finner i rundskrivet til høyre.

Øvrige dokumenter og mer informasjon finner du her:

https://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester#søke-om-tilskudd

Søknadsfrist:
04.04.2018 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner

Dokumenter