Prosjektskjønn 2018

Fylkesmannen ønsker å stimulere utvikling i kommunene og har holdt tilbake 10 millioner av skjønnsmidlene til å støtte utviklingsprosjekter i kommunene i 2018.

Se nettsidene våre for informasjon om prosjektskjønn for 2018.

 

Søknadsfrist:
23.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Hele spekteret av tjenester og forvaltning i regi av kommunene
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner

Kontaktpersoner