Kommunalt rustilskudd

Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddordningen «Kommunalt rusarbeid» over Statsbudsjettet kapittel 765 post 62. På statsbudsjettet for 2018 er det satt av tilskuddsmidler på 472,4 millioner som kommunene kan søke på.

I 2017 fordelte Fylkesmannen i Finnmark ca. 4,8 millioner kroner til styrking av kommunalt rusarbeid. Rammene som tildeles fylkesmannen i 2017 gjøres på bakgrunn fylkesvise fordelingsnøkler. Vi antar at vi vil få tilsvarende beløp til fordeling i år. Kommunene i Finnmark har vært aktive overfor tilskuddsordningene på rusfeltet og vi håper på tilsvarende aktivitet i 2018

Søknads- og rapporteringsfrister

  • Søknadsfrist er 1. mars 2018
  • Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2017 er 15. februar 2018 via questback som sendes ut fra Helsedirektoratet.

Lenke til tilskuddsordningen: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-rusarbeid

Søknadsfrist:
01.03.2018 23:59:00
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner i Finnmark

Kontaktpersoner