Her finner du tilskuddsordninger forvaltet av Fylkesmannen i Finnmark 

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2019 Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
10. feb 10. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd Kommuner
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2019
10. feb 10. feb Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rekrutteringstilskudd