Tilskuddsordninger

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.09.01 01.09.18 Tilskudd til barnehageansatte som tar utdanning Barnehageansatte
2018.09.15 15.09.18 Tilskudd til gjødsling av skog Skogeiere med minst 10 daa produktiv skog
Løpende Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket Skogeiere med minst 10 daa skogareal
2018.11.07 07.11.18 Tilskudd til tettere planting Skogeiere med minst 10 daa produktiv skog
2018.12.01 01.12.18 Tilskudd til leger i forbindelse med veiledning i allmenn- og samfunnsmedisin Leger i fast stilling eller med kommunal driftsavtale i Finnmark, Troms (unntatt Tromsø) og Nordland
Løpende Klima- og miljøtilskudd Virksomheter som arbeider med kunnskapsutvikling og/eller kunnskapsoverføring innen klima- og miljøutfordringer i jordbruket.
Løpende Tilskudd til landbruksvikar Avløserlag
Løpende Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Landbruksforetak
Løpende Tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer, hovedsakelig innenfor landbruket
Løpende Tilskudd til kurs i skogbruket Bønder, skogsarbeidere, E-verk, vegvesen, entreprenører
Løpende Tilskudd til drenering Bønder og foretak som er berettiget produksjonstilskudd
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder Beitelag som er registrert i enhetsregisteret
Søknadsfrist Tittel
2018.09.01 01.09.18 Tilskudd til barnehageansatte som tar utdanning
2018.09.15 15.09.18 Tilskudd til gjødsling av skog
Løpende Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
2018.11.07 07.11.18 Tilskudd til tettere planting
2018.12.01 01.12.18 Tilskudd til leger i forbindelse med veiledning i allmenn- og samfunnsmedisin
Løpende Klima- og miljøtilskudd
Løpende Tilskudd til landbruksvikar
Løpende Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Løpende Tilskudd til utviklings- og tilretteleggingstiltak
Løpende Tilskudd til kurs i skogbruket
Løpende Tilskudd til drenering
Løpende Tilskudd til tiltak i beiteområder