Nestlederne for det nye embetet er på plass

9. mai presenterte vi direktørene for det nye embetet. Nå er også assisterende direktører og stabssjefer klare. 

Unntaket er assisterende direktør for helse- og sosialavdelingen, som nå er i prosess. Den blir offentliggjort senere. Ledelsen har også besluttet at det ikke opprettes stilling som assisterende direktør for reindriftsavdelingen.

 – Med innplassering av assisterende direktører og assisterende sjefer i stab, er vi kommet et viktig skritt videre i oppbygging av ledelsen i det nye embetet. Vi ønsker de nye nestlederne velkommen og ser frem til å samarbeide med dem, sier Elisabeth Vik Aspaker.

Assisterende direktør justis- og kommunalavdelingen

Per Elvestad (f. 1959)

Elvestad er avdelingsdirektør for plan, reindrift og samfunnssikkerhet i Troms. Han har rundt 40 års ledererfaring fra offentlig virksomhet. Han har utdannelse innenfor organisasjon, ledelse og operativ og strategisk planlegging fra Forsvaret. Elvestad har gjennomført sjefskurs ved Forsvarets høgskole. Han har siden 1999 hatt lederstillinger innenfor samfunnssikkerhet, kommunal/regional planlegging, landbruk og reindrift.

Assisterende direktør administrasjonsavdelingen

Anita Ballo (f. 1971)

Ballo er i dag underdirektør for administrasjonsavdelingen i Finnmark. Hun har tidligere vært høgskolelektor ved Høgskolen i Bodø, fagkonsulent i SOFF (Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning) og rådgiver ved oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark. Ballo har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (1997) og har senere tatt ulike ledelsesfag på høgskolenivå; «Coaching og ledelse», «Human Resource Management» og «Leiing og personalutvikling».

Assisterende direktør oppvekst- og barnevernsavdelingen

Katharine Jakola (f. 1967)

Jakola har jobbet på oppvekst- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark siden 2004. Hun har vært lærer ved to grunnskoler og i næringsavdelingen i Finnmark fylkeskommune. Jakola har utdanning fra Universitetet i Bergen og i Oslo. Hun leverte denne våren inn sin masteroppgave i offentlig organisasjon og ledelse.

Assisterende direktør landbruksavdelingen

Torhild Gjølme (f. 1962)

Gjølme har vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Finnmark siden 2009. Før det var hun distriktssjef i Mattilsynet i Finnmark. Gjølme er utdannet ved Handelshøyskolen BI og Norges veterinærhøgskole. På «fritida» er Gjølme sauebonde på gården i Skallelv utenfor Vadsø.

Assisterende direktør miljøavdelingen

Evy Jørgensen (f. 1960)

Jørgensen har vært miljøverndirektør i Troms siden 2013. Hun har lang erfaring som fagansvarlig/seksjonsleder på forurensningsområdet både hos Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark. Hun har tidligere erfaring fra forskning og miljøovervåkning. Jørgensen er utdannet dr.scient. i organisk geokjemi fra Universitetet i Tromsø.

Assisterende fylkesberedskapssjef

Hans Kristian Rønningen (f. 1962)

Rønningen er fagansvarlig for samfunnssikkerhet og har vært ansatt hos Fylkesmannen i Troms siden 2008. Han har tjenestegjort i Forsvaret (Hær- og Sjøforsvar). Rønningen har vært daglig leder i Troms Sivilforsvarsdistrikt. Han har utdanning fra Forsvaret, er utdannet bedriftsøkonom og har bachelor i endringsledelse. Rønningen har også bred erfaring fra internasjonalt samarbeid.

Assisterende kommunikasjonssjef 

Kristine Østvold (f. 1960)

Østvold startet som kommunikasjonssjef hos Fylkesmannen i Troms i 2016. Hun har vært tilknyttet NRK i 28 år. Der har hun blant annet vært reporter for Dagsnytt, Her og Nå, vaktsjef for TV- og radiosendinger og programleder i NRK Troms. Østvold er utdannet journalist ved Journalisthøgskolen i Oslo og har fag fra Universitetet Nord, Universitetet i Tromsø og University of Iowa, USA.