Kontaktpersoner

Hvem svarer på hva hos oss?

Fylkesmannen i Finnmark er staten i fylket. Vi følger i hovedsak statens kommunikasjonspolitikk.

Vår hovedregel for medieuttalelser er at den som til enhver tid er delegert beslutningsmyndighet på saksområdet, kan uttale seg om det.

  • Fylkesmann eller assisterende fylkesmann kan uttale seg i alle saker og skal uttale seg i saker som er spesielt viktige, kontroversielle eller prinsipielle.
  • Avdelingsdirektør/stabssjef uttaler seg om alle saker innenfor avdelingens/stabens saksområde.
  • Saksbehandler gir faktiske opplysninger om saksgang, saksbehandlingstid og regelverk.