eInnsyn

eInnsyn eller Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Her kan du søke i brev og dokumenter og bestille det du ønsker innsyn i.

Bestillingen din blir sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen. Bestillingen behandles av virksomheten som et innsynskrav. Du får svar direkte fra dem.

Bestiller du fra Fylkesmannen i Finnmark, får du svar fra oss.