Avdelinger og ledelse

Vi bryr oss om Finnmark! 

Fylkesmannen i Finnmark har omtrent 120 ansatte fordelt på seks avdelinger og fire staber. Vi holder til på Statens hus i Vadsø. Rendriftavdelingen har også ansatte i Karasjok og Kautokeino. Vi har arbeidsgiveransvar for nasjonalparkforvalterne for Varangerhalvøya, Pasvik, Stabbursdalen og Seiland nasjonalpark.

Vi jobber for at Finnmark skal være et godt fylke å bo og arbeide i. Vi passer på at du får rettighetene dine oppfylt slik Stortinget og Regjeringen har bestemt. Det gjelder blant annet barnehage, skole og helse- og sosialtjeneste. Vi slår ring om miljøet og ar­beider for landbrukets framtid.

Vi vil utføre våre oppgaver og oppnå våre målsettinger gjennom å fokusere på kvalitet, imøte­kommenhet, kreativitet og klarhet.

Her finner du vårt organisasjonskart og lenker til omtale av embetsledelsen og avdelingene. 

Organisasjonskart for Fylkesmannen i Finnmark

Organisasjonskart for Fylkesmannen i Finnmark