Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Andersen, Solfrid Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 71
Andreassen, Sissel Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 12
Andreassen, Tove Mette Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 74
Aronsen, Marita Skogli Seniorkonsulent Administrasjon 78 95 03 04
Ballo, Anita Underdirektør Administrasjon 78 95 03 52
Balto, Ingolf Underdirektør Reindrift 78 46 87 10
Barstad, Linn Soo Jin Jeanette Rådgiver Beredskapsstab 78 95 03 31
Basso, Evy M. Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 04 09
Bendiksen, Geir Åge Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 93
Birkely, Tormod Rådgiver Reindrift 78 48 46 07
Bogetun, Gry Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 04 02
Bratholm, Ingrid Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 98
Christiansen, Bente Fylkesmiljøvernsjef Miljøvern 78 95 03 73
Dahlback, Monica Rådgiver Oppvekst og utdanning 78 95 04 08
Dahlen, Ingunn Andlaug Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 87
Dervo, May-Britt Seniorkonsulent Justis og samfunn 78 95 03 26
Eggum, Aleksander Rådgiver Justis og samfunn 78 95 03 83
Eira, Ole Isak Førstekonsulent Reindrift 78 46 87 04
Eriksen, Geir Arne Avdelingsdirektør Administrasjon 78 95 03 88
Eriksen, Kamilla F. Konsulent Oppvekst og utdanning 78 95 03 53
Feldt, Toril Seksjonsleder Justis og samfunn 78 95 03 20
Fiskebeck, Per-Einar Sjefingeniør Internasjonalt arbeid 78 95 03 56
Fjellheim, Marianne Seniorrådgiver Oppvekst og utdanning 78 95 05 41
Frøiland, Eirik Senioringeniør Miljøvern 78 95 03 11
Gallavara, Anna Førstekonsulent Justis og samfunn 78 95 03 75
Gansmo, Marit Ass. fylkeslege Helse og sosial 78 95 03 19
Garvo, Johanne Seniorkonsulent Administrasjon 78 95 03 18
Gaup, Berit A. Seniorkonsulent Reindrift 78 48 46 03
Gaup, Nils Mathis Førstekonsulent Reindrift 78 46 87 01
Gjølme, Torhild Landbruksdirektør Landbruk 78 95 05 94
Greni, Tori Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 46
Gulsrud, Marius Rådgiver Oppvekst og utdanning 78 95 05 54
Guttorm, Svanhild konsuleanta Reindrift
Guttormsen, Anne Fylkesagronom Landbruk 78 95 05 90
Hallen, Iris Rita Seksjonsleder areal Miljøvern 78 95 03 21
Hansen, Stine Emilie Nøding Nasjonalparkforvalter Miljøvern 78 95 03 70
Haraldstad, Ole Håkon Avdelingsdirektør Oppvekst og utdanning 78 95 05 56
Henriksen, Frank Seniorkonsulent Administrasjon 78 95 03 10
Henriksen, Kamilla Konsulent Administrasjon 78 95 05 98
Holm-Varsi, Karianne Underdirektør Landbruk 78 95 05 70
Huru, Liv-Hanne Seniorrådgiver Oppvekst og utdanning 78 95 05 55
Hætta, Adam Klemet Underdirektør Reindrift 78 48 46 02
Hætta, Tom Andreas Rådgiver Landbruk 78 95 04 15
Høyning, Rasmus Kristoffer Overingeniør Miljøvern 78 95 03 27
Ingilæ-Nilsen, Jill Hege Fagleder økonomi Administrasjon 78 95 05 75
Istad, Wilhelm Seniorrådgiver Justis og samfunn 78 95 04 06
Jakobsen, Siri Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 86
Jakola, Katharine Underdirektør Oppvekst og utdanning 78 95 05 59
Jakola-Fjeld, Magnus Seksjonsleder Miljøvern 78 95 03 55
Jankila, Mia Rådgiver Justis og samfunn 78 95 03 94
Jansberg, Anne Marte HR seniorrådgiver Administrasjon 78 95 03 76
Johnsen, Harriet Hyld Seniorkonsulent Administrasjon 78 95 03 67
Johnsen, Vigdis Senioringeniør Miljøvern 78 95 03 72
Jonassen, Anita Rådgiver Oppvekst og utdanning 78 95 03 37
Jonassen, Monica Seniorrådgiver Administrasjon 78 95 05 71
Kalske, Tiia Henrika Seniorrådgiver Miljøvern 78 95 03 64
Kollstrøm, Rolf Nasjonalparkforvalter Miljøvern 48 05 93 08
Krantz, Asbjørn Seniorrådgiver Reindrift 78 95 03 54
Kvam, Liss Wickstrøm Seniorkonsulent Administrasjon 78 95 05 52
Kålheim, Christer Hyld Administrasjon 78 95 03 62
Lamøy, Elisabeth Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 81
Larne, Elin Gunnarsdottir Seniorrådgiver Beredskapsstab 78 95 03 22
Larsen, David Rådgiver Justis og samfunn 78 95 05 45
Larsen, Espen Seniorrådgiver Justis og samfunn 78 95 03 06
Leonhardsen, Mette Seniorrådgiver Beredskapsstab 78 95 03 30
Liland, Markus Heitmann Administrasjon 78 95 03 50
Lindgård, Stian Ass. fylkesmann Embetsledelsen 78 95 03 17
Mannsverk, Tyra Veigård Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 49
Michaelsen, Christer Seksjonsleder Miljøvern 78 95 04 04
Mienna, Rolf Gunnar Førstekonsulent Reindrift 78 46 87 02
Molvig, Helge Fylkesskogmester Landbruk 78 95 05 82
Muladal, Harald Seniorrådgiver Miljøvern 78 95 04 01
Myrseth, Eli Cora Rådgiver Landbruk 78 95 03 47
Niemelä, Eero Miljøvern 78 95 03 60
Nilsen, Anita Wahl Seksjonsleder Helse og sosial 78 95 03 51
Njarga, Linda Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 04 03
Næss, Ann-Karin Dahl Stabsleder Justis og samfunn 78 95 03 03
Næss, Tove Konsulent Justis og samfunn 78 95 03 28
Olsen, Aina Irene Seksjonsleder Helse og sosial 78 95 03 48
Olsen, Jon Reidar Seniorkonsulent Administrasjon 78 95 03 13
Olsen, Tore Johan Overingeniør Miljøvern 78 95 03 65
Pedersen, Heidi Rådgiver Justis og samfunn 78 95 05 48
Pentha, Sunna Marie Direktør Reindrift 78 95 03 15
Porsanger-Moen, Rita-Alise Oppvekst og utdanning 78 95 03 38
Raastad, Linda Merete Rådgiver Administrasjon 78 95 03 08
Reiestad, Harriet Rådgiver Miljøvern 78 95 03 68
Reisænen, Bodil Seniorkonsulent Administrasjon 78 95 03 23
Remmen, Jørgen Overingeniør Miljøvern 78 95 03 63
Rognmo, Anna Solvoll Kommunikasjonssjef Stab 78 95 03 05
Rushfeldt, Rannveig Seniorkonsulent Administrasjon 78 95 03 92
Rystrøm, Liv-Inger Seniorrådgiver Oppvekst og utdanning 78 95 03 36
Salmi, Jan Seniorrådgiver Oppvekst og utdanning 78 95 03 85
Salmila, Karoline Nasjonalparkforvalter Permisjon 78 95 03 77
Sara, Gunn Anita Skoglund Rådgiver Reindrift 78 46 87 07
Sara, Klemet Anders Rådgiver Reindrift 78 48 46 01
Sara, Kurt Rådgiver Reindrift 78 48 46 09
Schjelderup, Ronny Fylkesberedskapssjef Beredskapsstab 78 95 05 44
Semakoff, Nikolai Holt Rådgiver Justis og samfunn 78 95 04 16
Simonsen, Tor Asbjørn Aslaksen Overingeniør Miljøvern 78 95 03 14
Smuk, Laila Strandbakke Rådgiver Oppvekst og utdanning 78 95 05 86
Solbakke, Jørgen Eira Rådgiver Reindrift 78 48 46 05
Stavseth, Tom Olav Seniorrådgiver Helse og sosial 78 95 03 96
Tandberg, Anders Overingeniør Miljøvern 78 95 03 34
Thingnæs, Synnøve Fylkesagronom Landbruk 78 95 05 97
Tindlund, Kristin Skaar Overingeniør Miljøvern 78 95 03 66
Tollefsen, Jon Børre Øyen Rådgiver Helse og sosial 78 95 03 39
Utsi, Morten John Mikkel Rådgiver Reindrift 78 48 46 08
Valdés, Marta Seniorrådgiver Landbruk 78 95 03 90
Vistnes, Ingunn Ims Nasjonalparkforvalter Miljøvern 78 95 03 79
Våga, Gry Helander Senioringeniør Miljøvern 78 95 03 61
Wigelius, Elle-Risten Rådgiver Permisjon 78 95 03 69
Zahl, Christina Seniorrådgiver Oppvekst og utdanning 78 95 03 32
Zdralovic, Nedzad Sjefingeniør Landbruk 78 95 05 83
Øien, Jakob Nielsen Seksjonsleder Beredskapsstab 78 95 03 91
Østereng, Geir Nasjonalparkforvalter Miljøvern 78 95 03 89
Øygard, Bjørn Ass. fylkeslege Helse og sosial 78 95 05 91