Vertsland for Natos største øvelse

Foto: Forsvaret
Foto: Forsvaret (Foto: Forsvaret / Forsvaret)

Høsten 2018 er Norge vertsland for NATOs største øvelse, Trident Juncture. 40 000 soldatar deltar når Nato og Forsvaret øver sammen.

Øvelsen er en såkalt høyprofiløvelse. Den holdes i Norge i oktober-november 2018.

Rundt 40 000 soldater fra en rekke land skal i denne perioden øve på å forsvare Norge. Øvelsen blir også en test for det gjeninnførte Totalforsvaret, som er den samlede innsatsen fra nasjonen i krise og krig – militært og sivilt. 

Fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark blir mest berørt. 

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) koordinerer den sivile delen av totalforsvaret. Fylkesmannen har et samordningsansvar og skal også ha en rolle i øvelsen. Fylkesberedskapsrådet i Finnmark tar del i den sivile delen gjennom en skrivebordsøvelse. 

Les mer på nettsiden for høstens øvelse

Foto: Forsvaret

Kontaktpersoner