Anne Grethe Olsen blir fylkeslege for Troms og Finnmark

Anne Grethe Olsen har også engasjert seg i Røde Kors i flere år. Hun har gått alt av kurs og opplæring som er nødvendig for feltarbeid. I 2015 reiste hun til Nepal for å hjelpe de jordskjelvrammede. Da jobbet hun i tre uker på et feltsykehus i en by mellom Kathmandu og Mount Everest.
Anne Grethe Olsen har også engasjert seg i Røde Kors i flere år. Hun har gått alt av kurs og opplæring som er nødvendig for feltarbeid. I 2015 reiste hun til Nepal for å hjelpe de jordskjelvrammede. Da jobbet hun i tre uker på et feltsykehus i en by mellom Kathmandu og Mount Everest.

Anne Grethe Olsen fra Hammerfest (f.1960) er ansatt som fylkeslege for det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark. Olsen er i dag kvalitet- og utviklingssjef og lege i Hammerfest for Finnmarkssykehuset. 

Olsen er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Hun har også en mastergrad i folkehelsevitenskap. 1. januar 2019 er hun på plass som fylkeslege og avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

– Som leder tenker jeg at det ligger en utfordring i å slå sammen to organisasjoner til en, men jeg tror det vil gi oss nye muligheter og styrke kompetansen hos Fylkesmannen som helhet. Som fagperson ser jeg at både primær- og spesialisthelsetjenesten har utfordringer med å yte pålagte og forventede tjenester, og mener veiledningsfunksjonen hos fylkesmannen kan tas i bruk for å bidra til nytenkning og til å møte utfordringene på en god måte. Primær- og spesialisthelsetjenesten må gå framtiden i møte med å samhandle bedre slik at tjenestetilbudene gis med tilfredsstillende kompetanse på rett sted.

Viktig kompetanse

Olsen har vært allmennlege både på Universitetssykehuset Nord-Norge og Hammerfest sykehus. Etter å ha jobbet som kommuneoverlege og fastlege i Hammerfest i 23 år, bestemte hun seg for at hun ville prøve seg i helseforetakssystemet. Olsen har jobbet som regional smittevernoverlege i Helse Nord og samhandlingssjef på UNN. Nå er hun klar for nye utfordringer hos Fylkesmannen.

– Jeg takket ja til stillingen som fylkeslege i Troms og Finnmark fordi jeg tror det er en faglig spennende jobb og en jobb med ledelsesmessige utfordringer i ny organisasjon. Det er også en stilling hvor jeg antar at jeg kan få brukt kompetansen min og erfaringene mine. Jeg kan bidra med en bred kompetanse både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Troms og Finnmark, samt ledererfaring og lederkompetanse.

Olsen har over flere år engasjert seg i fagforeningsarbeid. Hun har vært leder i Finnmark legeforening. Hun er spesielt opptatt av rekruttering av leger til distriktene, legers muligheter for faglig utvikling, ny turnustjeneste og fordeling av helsetjenesteressurser.