Kong Harald åpnet det åttende Sameting

Jeg har et håp om at vi kan gi samiske barn og unge trygge rammer til å uttrykke sin kultur og sitt språk, sa H.M. Kong Harald V under den høytidelige åpningen av det 8. Sameting, der også H.K.H. Kronprinsen var tilstede.

Kongen og kronprinsen fikk en varm mottakelse fra de mange frammøtte. Både barn og voksne fulgte Kong Haralds tale fra kantina på Sametinget – en tale som startet med et historisk tilbakeblikk.

Fra kantina på Sametinget under åpningen av det åttende Sameting som ble åpnet av Kong Harald.

Fra kantina på Sametinget under åpningen av det åttende Sameting som ble åpnet av Kong Harald.

– Jeg hilser Sametinget velkommen til ansvarsfull gjerning og ønsker at den må bli til gagn for det samiske folk og for vårt fedreland. I år markerer vi 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet. Den 6. februar 1917 i Trondheim møttes representanter fra store deler av Sápmi, for å diskutere det som da var aktuelle samepolitiske saker.

– Hundre år etter ser vi at flere av sakene er gjenkjennbare også i dag, slik som spørsmål om utdanning og samiske næringer. Som folkevalgte representanter har dere i Sametinget et ansvar for å bringe arven fra dette første samiske landsmøtet videre, sa Kong Harald i sin tale.

Kongen trakk fram valgfrihet som en viktig verdi.

– Friheten til å velge hvordan man lever sitt liv er en viktig verdi i vårt samfunn.  Hver og en av oss har et ansvar for at denne friheten oppleves som reell. Som voksne påhviler det oss et ekstra ansvar. Hvordan vi snakker med og om hverandre, har innvirkning på barna og ungdommene våre.

– Det er vår oppgave å støtte opp om unge som deltar i samfunnsdebatten. Det er også vi som bærer ansvaret for å gi de unge rom og trygghet til å ta egne livsvalg. Jeg har et håp om at vi kan gi samiske barn og unge trygge rammer til å uttrykke sin kultur og sitt språk.   

Kongens tale til Sametinget kan du lese her.