Verneområder i Finnmark

Det er totalt etablert 83 naturvernområder og 3 artsfredningsområder i Finnmark. Arealet av disse områdene er på totalt 5594 km2 og utgjør 11,6 % av Finnmarks totale areal. På landsbasis er drøyt 17 % av arealet vernet.

De fleste verneområdene forvaltes av fylkesmannen, med unntak av Seiland nasjonalpark, Stabbursdalen nasjonalpark, Varangerhalvøya nasjonalpark og Øvre Pasvik nasjonalpark og de verneområdene som er i Hammerfest kommune.

Les mer om verneområder og forvaltning av disse på miljødirektoratets sider.

Havsulekoloni i Gjesværtappan verneområde

Havsulekoloni i Gjesværtappan verneområde

 

Her kan du lese om alle verneområdene i Finnmark:

Kommune:

Verneområde

Totalareal

Forvaltningsmyndighet

Sør-Varanger, Unjárga-Nesseby Brannsletta landskapsvernområde 19216 Fylkesmannen i Finnmark
Gamvik, Lebesby Langfjorddalen/Laggu naturreservat 28117 Fylkesmannen i Finnmark
Båtsfjord, Vardø Persfjorden-Syltefjorden landskapsvernområde 249173 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra
Alta, Hammerfest, Kvalsund Seiland nasjonalpark 316908 Seiland/Sievjju nasjonalparkstyre
Kvalsund, Porsanger-Prosángu-Porsanki Stabbursdalen nasjonalpark 748983 Stabbursdalen nasjonalparkstyre – Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta
Lebesby, Nordkapp Sværholtklubben naturreservat 2446 Fylkesmannen i Finnmark
Båtsfjord, Unjárga-Nesseby, Vadsø, Vardø Varangerhalvøya nasjonalpark 1818114 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra
Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárásjohka-Karasjok Øvre Anarjokka nasjonalpark 1414302 Fylkesmannen i Finnmark
 
Alta Auskarnes landskapsvernområde 65 Fylkesmannen i Finnmark
  Goskamark naturreservat 4083 Fylkesmannen i Finnmark
  Isberglia naturreservat 1179 Fylkesmannen i Finnmark
  Korsfjorden naturreservat 520 Fylkesmannen i Finnmark
  Krokelvosen naturreservat 139 Fylkesmannen i Finnmark
  Latharimoen naturreservat 178 Fylkesmannen i Finnmark
  Leirbotndalen naturreservat 1159 Fylkesmannen i Finnmark
  Tverrelvdalen naturreservat 2382 Fylkesmannen i Finnmark
  Vassbotndalen landskapsvernområde 76959 Fylkesmannen i Finnmark
  Vassbotndalen naturreservat 1459 Fylkesmannen i Finnmark
 
Berlevåg Kongsøya, Helløya og Skarholmen naturreservat 2869 Fylkesmannen i Finnmark
  Sandfjorden landskapsvernområde 4837 Fylkesmannen i Finnmark
  Straumen landskapsvernområde 5057 Fylkesmannen i Finnmark
  Trollfjorddalen/Gulgo naturreservat 11361 Fylkesmannen i Finnmark
 
Båtsfjord Makkaurhalvøya naturreservat 117483 Fylkesmannen i Finnmark
  Sandfjordneset naturreservat 565 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra
  Syltefjorddalen naturreservat 19170 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra
  Ytre Syltevika naturreservat 8672 Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Várnjárgga Álbotmeahccestivra
 
Deatnu-Tana Hanadalen naturreservat 2759 Fylkesmannen i Finnmark
  Harrelv naturreservat 687 Fylkesmannen i Finnmark
  Julelvdalen naturreservat 304 Fylkesmannen i Finnmark
  Ovdaldasvarri naturreservat 13927 Fylkesmannen i Finnmark
  Tanamunningen naturreservat 34091 Fylkesmannen i Finnmark
  Vestertana naturreservat 847 Fylkesmannen i Finnmark
 
Gamvik Omgangsstauran naturreservat 7502 Fylkesmannen i Finnmark
  Slettnes naturreservat 12104 Fylkesmannen i Finnmark
 
Guovdageaidnu-Kautokeino Máze naturreservat 229 Fylkesmannen i Finnmark
 
Hammerfest Eidvågen naturreservat 302 Hammerfest kommune
  Lille Kamøya naturreservat 1584 Hammerfest kommune
  Saksfjorden naturreservat 992 Hammerfest kommune
  Svartbotn naturreservat 2231 Hammerfest kommune
 
Hasvik Andotten naturreservat 303 Fylkesmannen i Finnmark
  Nordsandfjorden naturreservat 895 Fylkesmannen i Finnmark
  Storgalten naturreservat 1065 Fylkesmannen i Finnmark
  Sørsandfjorden naturreservat 1812 Fylkesmannen i Finnmark
 
Kárásjohka-Karasjok Goššjohka naturreservat 1290 Fylkesmannen i Finnmark
  Oahcesaisuolo naturreservat 333 Fylkesmannen i Finnmark
 
Kvalsund Repparfjord naturminne 338 Fylkesmannen i Finnmark
 
Lebesby Adamsfjord naturreservat 1329 Fylkesmannen i Finnmark
  Kinaroddsandfjorden naturreservat 1659 Fylkesmannen i Finnmark
  Oksevågdalen naturreservat 1639 Fylkesmannen i Finnmark
  Torskefjorddalen naturreservat 5720 Fylkesmannen i Finnmark
 
Loppa Loppa naturreservat 6329 Fylkesmannen i Finnmark
 
Måsøy Hjelmsøya naturreservat 4416 Fylkesmannen i Finnmark
  Hjelmsøysandfjorden naturreservat 1266 Fylkesmannen i Finnmark
  Reinøykalven naturreservat 1735 Fylkesmannen i Finnmark
  Sanden naturreservat 883 Fylkesmannen i Finnmark
 
Nordkapp Djupvika naturreservat 2697 Fylkesmannen i Finnmark
  Gjesværstappan naturreservat 7154 Fylkesmannen i Finnmark
  Nordkapp m/Hornvika 2618 Fylkesmannen i Finnmark
 
Porsanger-Prosángu-Porsanki Bihkkacohkka naturreservat 995 Fylkesmannen i Finnmark
  Børselvdalen naturreservat 7974 Fylkesmannen i Finnmark
  Børselvosen naturreservat 3552 Fylkesmannen i Finnmark
  Reinøya naturreservat 12769 Fylkesmannen i Finnmark
  Roddines naturreservat 1534 Fylkesmannen i Finnmark
  Skoganvarre naturreservat 9345 Fylkesmannen i Finnmark
  Stabbursdalen landskapsvernområde med plantelivsfredning 189410 Stabbursdalen nasjonalparkstyre – Rávttošvuomi álbmotmeahccestivra - Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta
  Stabbursnes naturreservat 15817 Fylkesmannen i Finnmark
  Vækker/Väkkärä naturreservat 618 Fylkesmannen i Finnmark
 
Sør-Varanger Bugøynes 2 Fylkesmannen i Finnmark
  Færdesmyra naturreservat 14220 Fylkesmannen i Finnmark
  Garsjøen landskapsvernområde 20173 Fylkesmannen i Finnmark
  Gjøkvassneset naturreservat 89 Fylkesmannen i Finnmark
  Kirkeneshalvøya 57832 Fylkesmannen i Finnmark
  Neiden- og Munkefjord naturreservat 11872 Fylkesmannen i Finnmark
  Pasvik naturreservat 18992 Fylkesmannen i Finnmark
  Store Sametti - Skjelvatnet naturreservat 73934 Fylkesmannen i Finnmark
  Øvre Pasvik landskapsvernområde med plantelivsfredning 54630 Øvre Pasvik nasjonalparkstyre – Báhčaveaji álbmotmeahccestivra
  Øvre Pasvik nasjonalpark 119802 Øvre Pasvik nasjonalparkstyre – Báhčaveaji álbmotmeahccestivra
 
Unjárga-Nesseby Bigganjarga naturminne 11 Fylkesmannen i Finnmark
  Nesseby naturreservat 752 Fylkesmannen i Finnmark
  Varangerbotn naturreservat 1181 Fylkesmannen i Finnmark
       
Vadsø Ekkerøya naturreservat 1647 Fylkesmannen i Finnmark
  Storelvosen naturreservat 220 Fylkesmannen i Finnmark
       
Vardø Barvikmyran og Blodskytodden naturreservat 26529 Fylkesmannen i Finnmark
  Hornøya og Reinøya naturreservat 1967 Fylkesmannen i Finnmark
  Komagværstranda naturreservat 6562 Fylkesmannen i Finnmark
  Oksevatnet landskapsvernområde 5466 Fylkesmannen i Finnmark

Kontaktpersoner