Våre nasjonalparker

Vi har fem nasjonalparker i Finnmark. Seiland, Stabbursdalen, Varangerhalvøya, Øvre Pasvik og Øvre Anárjohka nasjonalpark. Parkene forvaltes gjennom et interkommunalt nasjonalparkstyre. Styret skal sørge for en helhetlig samla forvaltning av verneområdet på tvers av administrative grenser innenfor rammen av naturmangfoldloven og verneforskriften. 

Les mer om nasjonalparkene her: 

Seiland: 
Nettside: www.nasjonalparkstyre.no/seiland 
Facebook

Stabbursdalen: 
Nettsside: http://www.nasjonalparkstyre.no/stabbursdalen

Varangerhalvøya: 
Nettside: http://www.nasjonalparkstyre.no/Varangerhalvoya/ 
Facebook

Øvre Pasvik: 
Nettside: http://www.nasjonalparkstyre.no/Ovre-Pasvik/ 
Facebook

Øvre Anárjohka:
Selv om nasjonalparken ble etablert i 1975 kom ikke styret på plass før i 2018. Det finnes derfor ingen egen nettside for denne nasjonalparken ennå, men du kan lese litt om den på Miljødirektoratets side.

Kontaktpersoner