Høring av forslag til Lopphavet marine verneområde

Fylkesmannen legger forslag til Lopphavet marine verneområde i Hasvik, Loppa, Hammerfest og Alta kommuner ut på høring. 

Fylkesmannen legger med hjemmel i naturmangfoldloven § 43 og forvaltningsloven § 37 forslag til Lopphavet marine verneområde ut på høring. Foreslått verneområde inngår i arbeidet med nasjonal marin verneplan.

Uttalelser til forslaget kan sendes til Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø eller på e-post til fmfipostmottak@fylkesmannen.no. Frist for uttalelser er 21. juni 2017. Det vil bli invitert til informasjonsmøter i løpet av høringsperioden. Tid og sted for møtene annonseres senere.

Informasjon om forslaget til vern finner dere på www.fylkesmannen.no/Finnmark under miljø og klima og verneområder.