Droner i verneområder

Mange ønsker å bruke dronen til å ta bilder og filme den flotte naturen her i Finnmark, også inne i verneområder. Men er det lov?

Droner blir stadig mer populært, og er på få år blitt "allemannseie". De utgjør noe helt nytt og det er en jungel av "kan" og "kan ikke" når man ønsker å fly droner. 

Droner tar veldig flotte og spektakulære bilder. De er et godt redskap å bruke for å ta bilder og film av den fine naturen og det fantastiske og spesielle dyrelivet her i Finnmark.

Men hva er egentlig reglene for å fly droner i verneområder?

I verneområder reguleres det for motorisert ferdsel. Alle verneforskrifter er tilpasset det området det gjelder for. Det finnes ikke noe fasitsvar på om bruk av drone i et verna område er lov eller ikke. Dette varierer med formålet med vernet for hvert enkelt område.

I  utgangspunktet er det ikke ulovlig å fly med drone i verneområder. Lov om motorferdsel i utmark omfatter ikke droneflyving. Droner er likestilt med modellfly, så i verneforskrifter hvor det er ulovlig å fly med modellfly og liknende gjenstander, er droneflyving forbudt. Der det kun står at motorferdsel er forbudt, er det i utgangspunktet ikke ulovlig å fly med drone.

MEN andre regler vil også spiller inn. 

I Norge er det tradisjon for å bruke naturen til å komme seg bort fra hverdagens mas og ståk og få litt stillhet og ro. Droner blir en forstyrrende faktor ute i naturen. Både på mennesker og dyr. Det er derfor viktig å huske også dette hensynet når man flyr med drone.

Dersom droneflyingen vil være i strid med verneformålet er det i utgangspunktet ulovlig og dermed søknadspliktig.

De fleste verneområder har et punkt i verneforskriften som sier at alt vilt, herunder deres hi, reir og egg, er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Det betyr at droneflyving vil være søknadspliktig i dette verneområdet fordi det vil forstyrre dyrelivet. I fuglefjell er formålet med vernet å ta vare på fuglelivet og området fuglene er avhengig av. Spesielt i yngle- og hekketiden fra mars og ut august er det viktig at fuglene får fred. De voksne fuglene skremmes lett av reiret. Ett egg eller en unge trenger ikke være forlatt alene i reiret mer enn få minutter før den er så nedkjølt at den ikke vil klare seg. Eller at den blir spist av rovfugl fordi foreldrene ikke kunne beskytte den. 

Så kos deg gjerne ute i naturen, ta flotte bilder, men gjør det med hensyn til både andre mennesker og dyrelivet, og gjør det lovlig. Og er du i tvil, ring eller send oss en mail, så hjelper vi!

Kontaktpersoner