Utvidet søknadsfrist for FKT tilskudd 2018

I Finnmark er søknadsfristen for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen utvidet til 1. februar 2018.

Fristen utvides for å kunne informere og veilede søkere godt om ordningen dersom det er behov.

Mål med tilskuddet

Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre effektive forebyggende tiltak for å begrense skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. Landbruks-, dyrevelferd- og miljøvirkemidler skal samlet bidra til måloppnåelsen.

En forutsetning for å gi tilskudd til husdyr- og tamreineiere, er at tiltakene med stor sannsynlighet kan forventes å ha en direkte tapsreduserende effekt. Dette innebærer at tiltak som "utvidet tilsynsaktivitet" alene ikke kan støttes økonomisk. Dette kan imidlertid kombineres med andre tiltak. Ved omfattende akutte tap, kan det innvilges midler til ekstra tilsyn for å få oversikt over en tapssituasjon.

Akutte midler skal avtales med Fylkesmannen på forhånd og kan søkes om gjennom hele året ved akutte situasjoner.

Prioritering

Tiltak som omfatter fellesløsninger med flere besetninger, hele beitelag, sankelag, reinbeitedistrikter eller siidagrupper prioriteres foran tiltak i enkeltbesetninger og siidaandeler. Planlagt tidlig nedsanking er et forebyggende tiltak og har derfor samme søknadsfrist.

Standarder

Det er fastsatt fire standarder for søknad om tilskudd. Disse standardene skal følges ved søknad om tilskudd til rovdyrsikkert gjerde, beredskapsareal, tidlig nedsanking og bruk av vokterhund. Du kan lese mer om dette på rovviltportalen.

Hva gjør du?

Gå inn på Elektronisk søknadssenter. Har du ikke søkt elektronisk før, må du registrere deg som søker. Når du registrerer deg som søker, legger du inn egen e-post adresse og lager eget passord. Deretter kan du logge deg inn, fylle ut søknaden og sende den elektronisk. Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut.

Frist for å søke om tilskudd til FKT er 1. februar 2018.