Ingen kvotejakt på gaupe i 2018

Det blir ikke gjennomført kvotejakt på gaupe i Finnmark i 2018.

Region 8 har ligget under bestandsmålet for gaupe de siste fire årene. Når bestanden er under målet er det Miljødirektoratet som har myndigheten til å sette kvote. Et vilkår er at slik felling ikke er skadelig for bestandens overlevelse. Milljødirektoratet har vurdert gaupebestanden og konkludert med at de ikke åpner for jakt på gaupe i regionen og avtaleområdet med Nordland i 2018.  

Se vedlagt brev fra Miljødirektoratet.