Natur i endring - klimakonferanse i Alta

fjellbjørkemålere
Fjellbjørkemålere. Foto: Helge Molvig

Hva skjer når skogen dør av klimaendringene? Dette er et av temaene som tas opp på klimakonferansen i Alta 23.-24. oktober. 

Velkommen til klimakonferansen Natur i endring

 

Finnmarkseiendommen (FeFo) og Finnmark skogselskap inviterer til nasjonal klimakonferanse i Alta 23. og 24. oktober 2018.

Konferansen Natur i endring skal belyse ulike sider ved klimaendringene, som ekstremvær, erosjon, nye arter, skogsdød, skred- og rasfare, samt utfordringer for samfunnsplanleggingen.

Vi har samlet ekspertise fra hele landet for se på konsekvenser og drøfte tiltak.

Her finner du mer informasjon om konferansen: https://www.fefo.no/aktuelt/velkommen-til-klimakonferanse.3272.aspx

 

Her melder du deg på konferansen Natur i endring: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTGcALukwNJqBZ4Hi1zcqDf4JIp0JSTEMnOvNPwTvzVxA74A/viewform

 

Reise/overnatting må bestilles selv, og er ikke dekket av konferanseavgiften. Du finner kontaktinformasjon på nettsidene. 

NB! Vet du om noen som kan ha interesse for temaet, og som konferansen kan være aktuell for? Vær vennlig å videresende denne e-posten.

På vegne av FeFo og Finnmark skogselskap:

 

Anka Keüer

anka@karneas.no

Org nr: 918 076 743

Telefon: 95 17 38 56

Sjøgata 9, 9600 Hammerfest