Malmfuru fra Alta til det nye Fefo-bygget

Eiby sag i Alta sager nå opp 5000 meter med finnnmarksfuru som skal bli kledning på det nye administrasjonsbygget til Finnmarkseindommen i Lakselv. Fefo får dermed et bygg kledd med lokalt trevirke av meget høy kvalitet.

Malmfuru er den innerste delen av furua, kjerneveden, som har helt unike egenskaper. Materialer skåret fra malmen har svært gode egenskaper mot råte og vil som kledning på en vegg kunne stå ubehandlet i mange år. Fefobygget i Lakselv blir nå kledd med malmfuru fra Alta, og det er Eiby sag som har fått oppdraget med å produsere kledningen.

Det er økende interesse for å bruke lokal skog i byggeprosjekter. Fordelene med å bruke Finnmarksfuru er at det er kortreist trelast med høy kvalitet som gir verdiskaping for lokale bedrifter. Både privatmarkedet og entreprenører etterspør i økende grad disse kvalitetene og gjør at lokale sagbruk får mer å gjøre. Finnmarkseiendommen er den største skogeieren i fylket og leverer furutømmer til sagbrukene i Finnmark.

Les mer i artikkel i Altaposten