Hopp til innhold

Aktuelt

Besøksadresser
Reindriftsavdelingen på Statens hus: Damsveien 1, 9815 Vadsø
E-post: fmfipostmottak@fylkesmannen.no

Reindriftsavdelingen i Vest-Finnmark: Bredbuktnesveien 50b, 9520 Kautokeino
E-post: fmfipostkautokeino@fylkesmannen.no 

Reindriftsavdelingen i Øst-Finnmark: Storgata 2, 9730 Karasjok
E-post: fmfipostkarasjok@fylkesmannen.no