Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


17.12.2018

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019.


12.10.2018

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022 sendes nå ut på høring. Du finner høringsdokumentene her og kan avgi høringsuttalelsen elektronisk. 


11.10.2018

Matglede for eldre – viktig for helsa

«Jeg er ikke sulten», sa sametingsråd Berit Marie Eiras mor da hun fikk servert en trist tallerken ris med litt saus på sykehjemmet. Hva kan vi gjøre for å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring hos eldre?


03.10.2018

Matglede for eldre

Landbruks- og matdepartementet inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. I Finnmark blir det samling både i Alta og Vadsø. 


02.10.2018

Bli med på målerjakt

Bli med på målerjakt i høst. Nå vil forskerne ha din hjelp til å kartlegge utbredelsen av bjørkemålere i Troms og Finnmark.


11.09.2018

Laftekurset i Pasvik er i gang

Mandag 10. september startet laftekurset på Melkefoss i Pasvik. Deltakerne skal lafte opp ei stor badstu og er allerede godt i gang.


15.08.2018

Skodi Rein kåret til årets reinkjøttformidler 2017

Karasjok, 8. juni 2018: Skodi Rein i Karasjok ble under NRLs landsmøte i Karasjok tildelt prisen som «Årets reinkjøttformidler 2017».


14.08.2018

Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Har du et arktisk landbruksprosjekt i Nord-Norge, kan du søke penger til utvikling innen 20. september. I år skal pengene gå til prosjekter om mat og reiseliv, potet, grønt og bær eller tang og tare.


13.08.2018

Jordbærløftet

Jordbærløft for Nord-Norge er et prosjekt der målet er å stimulere til etablering av produksjon av jordbær i tunnel basert på «table-top»-system og produksjonsklare jordbærplanter.


01.08.2018

Samlinger i Prosjektnettverket høsten 2018

Høstens samlinger er nå gjennomført. Det er lagt lenker til alle presentasjonene i feltet "Dokumenter" til høyre. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel