Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


15.08.2018

Skodi Rein kåret til årets reinkjøttformidler 2017

Karasjok, 8. juni 2018: Skodi Rein i Karasjok ble under NRLs landsmøte i Karasjok tildelt prisen som «Årets reinkjøttformidler 2017».


14.08.2018

Søk penger til å utvikle arktisk landbruk

Har du et arktisk landbruksprosjekt i Nord-Norge, kan du søke penger til utvikling innen 20. september. I år skal pengene gå til prosjekter om mat og reiseliv, potet, grønt og bær eller tang og tare.


13.08.2018

Jordbærløftet

Jordbærløft for Nord-Norge er et prosjekt der målet er å stimulere til etablering av produksjon av jordbær i tunnel basert på «table-top»-system og produksjonsklare jordbærplanter.


03.08.2018

Konferanse om mulighetene for landbruket i nord - Helt på jordet

En konferanse om jord, mat og muligheter i Finnmark.


01.08.2018

Samlinger i Prosjektnettverket høsten 2018

Har du lyst å lære mer om prosjektarbeid? Skal du lede et prosjekt i kommunal regi? Planlegger kommunen å gjennomføre utviklingsprosjekt? Fylkesmannen i Finnmark inviterer kommunene til samlinger for prosjektnettverket i september 2018. Påmeldingsfrist er 24. august for samling i Kirkenes og 30. august for samling i Alta. 


16.07.2018

Har du gård - søk miljøtilskudd

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Regionale miljøtilskudd skal bidra til et aktivt og bærekraftig landbruk for å ivareta viktige miljø- og kulturlandskapsverdier i fylket. 


29.06.2018

En ekstra slått?

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har forsket på om det er lurt å høste etterveksten etter hovedslåtten eller la det stå. 


21.06.2018

Jordvernveileder for kommunene

Kommunen har en viktig rolle med å ivareta jordbruksareal. Nå er det laget en temaside som skal hjelpe kommunene i dette planarbeidet. 


15.06.2018

Dokumentert opplæring - motorsag

Vi arrangerer motorsagkurs i Tana 5.-6. juli. Kurset gir deg dokumentert opplæring. Den er pålagt for de som skal jobbe med motorsag i jordbruk, skogbruk og anleggsarbeid. 


25.04.2018

Er nordnorske grønnsaker bedre enn sørnorske?

Nordlige klimaforhold med lange dager og lave temperaturer, kan påvirke egenskaper hos mat, fôr og beitevekster. Men gir det bedre grønnsaker? Svaret får du i årets første nyhetsbrev fra landbruket i fylket.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel