Hopp til innhold

Kursgodkjenninger

Legeforeningen har godkjent 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmenmedisin.

Norsk sykepleierforbund har godkjent 6 kurstimer til godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.