Kommunal fornying

Norge har en omfattende offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. All fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Vis mer

Fra 2018 prioriterer Fylkesmannen i Finnmark utvikling i kommunene sterkere enn tidligere og holder av enda mer av skjønnsmidlene til utvikling. Det settes av mer midler til prosjektskjønn. Det settes også av en egen pott til felles satsninger der vertskommuner kan få skjønnsmidler til prosjekter som gjelder hele fylket og dermed ansvar for å spre kompetanse og implementering av tiltak til de andre kommunene i fylket. 


01.08.2018

Samlinger i Prosjektnettverket høsten 2018

Høstens samlinger er nå gjennomført. Det er lagt lenker til alle presentasjonene i feltet "Dokumenter" til høyre. 


31.08.2017

Samlinger i Faglig prosjektnettverk høsten 2017

Det blir nye samlinger i Faglig prosjektnettverk for kommunene i Finnmark, der vi jobber videre med fokus på prosjektarbeid. Det blir to samlinger en i øst og en i vest. 


18.01.2018

Samlinger i Prosjektnettverket våren 2018

Har du lyst å lære mer om prosjektarbeid?  Skal du lede et prosjekt i kommunal regi? Planlegger kommunen å gjennomføre utviklingsprosjekt? Fylkesmannen i Finnmark inviterer kommunene til samling for prosjektnettverket i februar 2018. Påmeldingsfrist er 31. januar. 


06.01.2016

Skjønnsmidler til prosjekter i 2016

Fylkesmannen har holdt tilbake 12 millioner kroner av skjønnsmidlene til senere fordeling i 2016. Hovedsatsninger i 2016 er Barn og unge, Eldre og Internkontroll/styring. Ellers kan midlene gå til andre fornyings- og innovasjonsprosjekter på samme måte som tidligere år og det kan gis krisestøtte for å kompensere for uforutsette hendelser.