Søknad om vedlikeholdsmudring i Båtsfjord


Høringsfrist 24. mars 2018 18:00

Båtsfjord havn KF søker om tillatelse etter forurensningsforskriften om vedlikeholdsmudring ved åtte kaianlegg. Uttalelser om søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Finnmark innen 24. mars 2018.

Båtsfjord havn KF søker på vegne av flere grunneiere som vist i tabellen under. Akkurat nå driver Kystverket med mudring/sprenging i farleden i Båtsfjord. Båtsfjord havn vurderer derfor muligheten til å kjøpe tjenester for vedlikeholdsmudring, mens entreprenører og anleggsutstyr allerede er på plass i havna. Rekkefølgen av arbeidet er ikke angitt i søknaden.

Kaianlegg

Mengde m3

Areal m2

Grunneier

3A Nessekaia

2200

950

Båtsfjord Havn KF

3B Solhaug AS

670

412

Solhaug   Fiskebåtrederi AS

3C Båtsfjord   Eiendom AS

360

563

 Båtsfjord Eiendom AS

3D Håpet

1800

150

 Barents Seafood AS

3E Neptun

730

430

Polar Eiendom AS

3F Båtsfjord   Brygge

300

1342

Båtsfjord Havn KF

3G   Sildoljefabrikken

165

247

 Liholmen Eiendom AS

3H Kildin

800

225

 Kildin AS

Totalt

7025

4319

 

For å redusere faren for spredning av forurensede sedimenter under mudring, har Multiconsult foreslått at det kan brukes bakgraver med lokk, og eventuelt miljøovervåking.

Det søkes om å legge muddermassene i strandkantdeponiet i Fomabukt. Det ble opprettet i forbindelse med Kystverkets mudring, og som har ledig kapasitet. Deponiet skal avsluttes når Kystverket blir ferdig. Området er regulert til industriformål.

Fylkesmannen vil behandle søknaden etter forurensningsforskriftens kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag, jamfør forurensningsloven § 11 og 16.

Ovsersikt over åtte kaianlegg i Båtsfjord havn der det søkes om mudring.

Oversiktskart over planlagte mudrefelt i Båtsfjord havn