Søknad om utslippstillatelse - Arctic Biopro AS


Høringsfrist 26. februar 2018 23:59

Arctic Biopro AS søker Fylkesmannen i Finnmark om utslippstillatelse til produksjon av tran/fiskeolje i Båtsfjord.

Arctic Biopro AS tar sikte på å motta inntil 900 tonn ferskt råstoff (torskelever) i året. Produksjonen vil foregå i lukket anlegg slik at vanndamp som slippes ut fra bedriften ikke har vært i kontakt med råstoffet. Det søkes også om utslipp av prosessavløpsvann til sjø.

Kommentarer til søknaden sendes til Fylkesmannen innen 26. februar 2018 i form av brev eller e-post: FmfiPostmottak@fylkesmannen.no.