Sjumilssteget

Sjumilssteget er et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge. Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge.


18.11.2016

Sjumilsstegskonferansen 2016

170 deltakere var samlet på Sjumilsstegskonferansen "Fra null til hundre på atten år" i Kirkenes 16. november. Trine Lise Olsen var konferansier, psykolog og professor Willy-Tore Mørch snakket om barn på flukt og vi fikk innblikk i de unges digitale hverdag - blant annet. Presentasjonene finner du her. 


27.10.2015

Sjumilsstegskonferansen 2015

Med rett til å bli hørt! Fylkesmannens tredje Sjumilsstegskonferanse med barn og unge på dagsorden, både i teori og praksis. Forandringsfabrikken, ungdomspolitikere, unge filmskapere og "barneminister" Solveig Horne. Presentasjonene finner du her. 


17.09.2014

Sammendrag og presentasjoner fra Sjumilsstegskonferansen 2014

Nesten 200 deltakere fra alle kommunene våre samles om Sjumilssteget i Alta idag. Fylkesmann Gunnar Kjønnøy har åpnet konferansen. Du finner oppdateringer og innlegg her. 


07.11.2013

Gamvik klare for Sjumilssteget

Da vi annonserte kick-off for Sjumilssteget i Finnmark, var Gamvik en av de første kommunene som meldte sin interesse. “Dette er viktig. Når vi ser på statistikkene for Finnmark, er det absolutt behov for å gjøre noe for barn og unge”, sier Svein Tønnessen, rådmann i Gamvik.


07.11.2013

Alle vil satse på Sjumilssteget

Tirsdag 5. og onsdag 6. november er det kick-off for barn- og ungesatsinga i Finnmark på konferansen …e du med? 2013 i Alta. Alle kommunene har meldt seg på for å delta på fagseminar om Sjumilssteget. Totalt har konferansen rundt 250 deltakere – interessen har vært stor.


07.11.2013

Kick-off for Sjumilssteget i Alta 6. og 7. november 2013

Tirsdag 5. og onsdag 6. november hadde vi kick-off for Sjumilssteget på ...e du med?-konferansen i Alta. Her finner du sammendrag og presentasjoner fra konferansen.