Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter