Finsk som andrespråk

Oma kirja - lærebok i finsk
Oma kirja - lærebok i finsk

Elever i grunnskolen i Troms og Finnmark har rett til opplæring i finsk som andrespråk hvis minst tre elever med kvensk-finsk bakgrunn krever det.

Det gis opplæring i finsk som andrespråk fra første til tiende trinn. Hvis foreldrene ber om det, kan elever i Troms og Finnmark kan få opplæring i finsk som andrespråk fra førsteklasse. Fra og med åttende årstrinn velger elevene selv om de vil ha opplæring i faget.

Hvis hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i finsk som andrespråk, må skoleeier tilby alternativ opplæring - som fjernundervisning.

Elevene kan velge å få opplæringen på finsk eller kvensk. Læreplanen i finsk som andrespråk omtaler både finsk og kvensk språk og kultur.

Fylkesmannen tildeler årstimer og refusjon av utgifter til opplæring i finsk som andrespråk til kommuner og private skoler på grunnskolens område.

Opplæringsloven § 2-7


09.10.2018

Midler til utvikling av læremidler i finsk som andrespråk

Vi inviterer personer og fagmiljøer til å søke midler til å utvikle kvenske og finske læremidler som kan brukes i grunn- og eller videregående skole. 


22.09.2017

Lærebøker i kvensk

Lærebøker i kvensk for hele barnetrinnet er nå ferdigstilt.


21.01.2016

Lærebok i finsk for ungdomstrinnet

Oma kirja 2 for ungdomstrinnet kan bestilles fra Fylkesmannen i Finnmark. Dette er en bok beregnet for elever i ungdomstrinnet som får opplæring i finsk som andrespråk.

Boka bygger på Oma kirja 1 - for 5.-7. trinn. Den er skrevet av finsklærer Elisa Viitamaa fra Kjøllefjord.


21.01.2016

Søk om årstimer i finsk som andrespråk

Det er mulig å søke om årstimer i finsk som andrespråk for skoleåret 2018/2019. Frist for kommunene å søke er 15. mars 2018.


30.05.2013

Ny norsk-finsk-norsk ordbok

En ny norsk-finsk-norsk ordbok er klar til bruk i opplæringa i finsk som andrespråk.