Finnmark gjør det bedre på nasjonale prøver

Elevenes prestasjoner i de fleste fylkene endrer seg marginalt fra 2016 til 2017. Det gledelige unntaket er Finnmark.

I Finnmark øker elevenes prestasjoner med to poeng i regning, og ett poeng i engelsk og lesing. Dette innebærer at andelen elever på de to laveste mestringsnivåene i regning er redusert med åtte prosentpoeng.

Tilsvarende er det ni prosentpoeng færre av elevene som presterer på de to laveste nivåene i lesing og seks prosentpoeng færre i engelsk. I regning er det i tillegg en økning i andelen på de to øverste mestringsnivåene på 7 prosentpoeng i Finnmark. 

Les mer hos Utdanningsdirektoratet.