Er du barnehageansatt og kommet inn på studier?

For studieåret 2018/2019 kan barnehageeiere søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som skal ta utdanning. Søknadsfrist 1. september 2018.

Er du ansatt gi beskjed til styrer/eier om disse midlene. Er du styrer/eier fortell dine ansatte om denne muligheten.

Fylkesmannen har tilretteleggingsmidler for barnehageansatte som deltar på studier som gir studie- eller fagskolepoeng. Barnehageeiere kan søke 50.000 kr per ansatt som tar minst 30 studiepoeng/fagskolepoeng i studieåret 2018/2019.

For studier som utgjør mindre enn 30 studiepoeng, utbetales midler basert på utregninger av antall studiepoeng. Ett studiepoeng utgjør tilretteleggingsmidler for 1700 kr. Utbetaling av tilretteleggingsmidler er delt i to omganger, høstsemester 2018 og vårsemesteret 2019.

Disse studiene kan du søke midler til:

1. ABLU og samlingsbasert barnehagelærerutdanning

2. Videreutdanning for ansatte i samiske barnehager 

3. Fagskoleutdanning – Barn med særskilte behov

4. Videreutdanning i IKT/digital kompetanse i barnehagene

5. Andre relevante videreutdanningstilbud kan vurderes

Videreutdanningsstudier de ansatte kan søke på via utdanningsdirektoratets søkeportal inngår ikke i denne ordningen.

Les mer om tilretteleggingsmidlene i utlysningsbrevet i dokumentet.

Søknadsfrist 1. september 2018.

Søknadsskjema

Kontaktpersoner