Søk om svømmemidler til barnehagebarn-høsten 2018

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner som ønsker å drive svømmeopplæring i barnehage kan søke Fylkesmannen i Finnmark om tilskudd. Målsettingen med tilskuddet er å gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.

Tilskuddet gjelder barn i barnehage i alderen 4-6 år. Tilskuddssatsen er 1800 kroner per barn.

Fylkesmannen har midler igjen fra vårens tildeling og ønsker at flere barn i Finnmark skal få svømmeopplæring.

Den som mottar tilskuddet velger selv hvordan opplæringen skal organiseres og gjennomføres i løpet av året 2018. Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring for barna. Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall. Kommunen, barnehagen eller frivillige organisasjoner må selv dekke øvrige kostnader utover tilskuddet. Det kan søkes om tilskudd for ett kalenderår av gangen.

Søk innen 15.september

Tilskuddet er en mulighet til å kunne gi et tilbud om svømmeopplæring til barn i barnehage og Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke. Her finner du søknadsskjema.

Søknadsfrist er 15. sept 2018. 

Kontaktpersoner