Ingvild Aleksandersen blir ny fylkesmann i Finnmark

Ingvild Aleksandersen er i statsråd i dag konstituert i det midlertidige embetet som fylkesmann i Finnmark. Hun tiltrer stillingen 1. oktober. 

- Vi får en dyktig kvinne med på laget, som kjenner fylkesmannsembetet og oppgavene godt, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding

Det pågår for tiden en utredning av fylkesmannsembetenes struktur. Ingvild Aleksandersen er derfor konstituert i et midlertidig embete. Eventuelle endringer i strukturen settes i verk senest 1. januar 2019.

Aleksandersen kommer fra stillingen som assisterende fylkesmann i Finnmark. I tillegg til å være stedfortreder for fylkesmann Gunnar Kjønnøy, har hun hatt et særlig ansvar for strategisk utvikling, virksomhetsstyring og det indre liv hos Fylkesmannen. Assisterende fylkesmann har også et overordnet ansvar for Fylkesmannens forhold til kommunene på de ulike områdene vi forvalter. Disse erfaringene ta hun med seg når hun nå skal lede embetet fram mot 2019.

Aleksandersen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, har vært juridisk leder i Finnmark fylkeskommune, privatpraktiserende advokat, dommerfullmektig og advokat og nestleder i Finnmarkseiendommen.

Ingvild Aleksandersen – kort CV

Ingvild Aleksandersen

Ingvild Aleksandersen

  • Cand. Jur med advokatbevilling
  • Advokat og nestleder i avdeling for grunn og rettigheter i Finnmarkseiendommen i fire år
  • Drevet egen advokatpraksis i seks år
  • Dommerfullmektig ved Tana og Varanger tingrett i halvannet år
  • Avdelingsleder/nestleder, advokatfullmektig og saksbehandler i Finnmark Fylkeskommune i til sammen syv år
  • Leder for Justis- og samfunnsavdelingen før hun ble assisterende fylkesmann hos Fylkesmannen i Finnmark i 2013