Realfagskonferanse

Dato:
15. november - 16. november
Sted:
Clarion The Edge Tromsø
Ansvarlig:
Udir i samarbeid med FM i Nord Norge
Målgruppe:
Skoleeiere og barnehagemyndighet,skoleledere,lærere fra grunnoplæringa og lærerutdanning
Påmeldingsfrist:
15.09.2017 00:00:00

 

På denne konferansen får du innsikt og tips om hvordan du kan jobbe med realfagene. Slik kan du bidra til å nå målområdene i Realfagsstrategien: Tett på Realfag !

Målet med konferansene er å spre kunnskap om nasjonale satsinger knyttet til de fire målområdene i Realfagsstrategien Tett på realfag:
 • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres
 • Færre elever skal prestere på lavt nivå i realfa
 • Flere elever skal prestere på høyt nivå i realfag
 • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres
 •            
     
             
                 

   

             
                 
                                  
              
            
         
                 
                     

   

             
         
                 

             
         


 

Dato:
15. november - 16. november
Sted:
Clarion The Edge Tromsø
Ansvarlig:
Udir i samarbeid med FM i Nord Norge
Målgruppe:
Skoleeiere og barnehagemyndighet,skoleledere,lærere fra grunnoplæringa og lærerutdanning
Påmeldingsfrist:
15.09.2017 00:00:00

Kontaktpersoner