Barnehagemyndigheten-fagdag 2018

Dato:
16. januar 09:00 - 15:00
Sted:
Scandic Vadsø
Ansvarlig:
Oppvekst og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i kommunene i Finnmark
Påmeldingsfrist:
05.01.2018 15:00:00

Fylkesmannen inviterer til fagdag for barnehagemyndighetene i Finnmark.

Velkommen til en viktig fagdag for dere som arbeider som barnehagemyndighet. Det skjer store endringer innenfor barnehageomådet blandt annet i barnehageloven.

Dagen vil i hovedsak dreie seg om tilsyn og veiledning som dere gjennomfører med barnehagene i egen kommune.

Arbeide med myndighetsoppgaver og kommunalt tilsyn

  • Hva kan barnehagemyndigheten føre tilsyn med
  • Metode
  • Risikovurdering
  • Tilsyn med § 22 Opplysningsplikt til barneverntjenesten
  • Tilsynsrapport
  • Pause 3/4 time
  • Eventuelt

 

Dagen består av framlegg og gruppearbeid.

Alle må ha med barnehageloven og veiledningshefte til barnehagemyndigheten som ligger i ReFlex.

Fylkesmannen dekker reiseutgiftene til den enkelte, dette blir refundert etter fagdagen.

For de som må komme dagen før har vi bestilt hotellrom på Scandic Vadsø. Bruk påmeldingskjemaet for påmelding og behov for overnatting.

 

Dato:
16. januar 09:00 - 15:00
Sted:
Scandic Vadsø
Ansvarlig:
Oppvekst og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten i kommunene i Finnmark
Påmeldingsfrist:
05.01.2018 15:00:00