Arbeidsseminar om lokalt rus- og psykisk helsearbeid 2017

Dato:
28. november - 29. november
Sted:
Thon Alta
Ansvarlig:
Korus Nord/Fylkesmannen i Finnmark
Målgruppe:
Kommunal rus/psykisk helsetjeneste, Nav, DPS’ene samt Finnmarksklinikken
Påmeldingsfrist:
12.10.2017 14:00:00

I samarbeid med Korus Nord har vi gleden av å invitere kommunene i Finnmark og Klinikk psykisk helsevern og rus til en samling med tema «Lokalt rus- og psykisk helsearbeid» i Alta 28.-29.november.

Som dere er informert om, så vi oss i år nødt til å avlyse vårt tradisjonelle rus/psykisk helseforum i uke 45 i år.

Sammen med Korus Nord planlegger vi i stedet et arbeidsseminar med fokus på lokalt rus- og psykisk helsearbeid. Seminaret varer fra lunsj til lunsj og finner sted på Thon hotell Alta.

Korus Nord er ansvarlig for det faglige innholdet, og Fylkesmannen i Finnmark vil dekke utgifter til hotell og reise for deltakerne.

Program for samlinga ligger i venstre marg. Aktuelle tema blir bl.a.: Kommunens ansvar for behandling, boligsosialt arbeid, brukermedvirkning mm.

Vi forbeholder oss retten til å regulere deltakelsen. Deltakere som ikke møter, blir fakturert for utgiftene.

Reiserefusjon: Søknad om refusjon for faktiske reiseutgifter sendes fra arbeidsgiver innen 15.desember.

Kontaktpersoner:

Korus Nord: Kari Hjertholm Danielsen: kari.danielsen@korusnord.no ,

 Tlf: 76 96 73 36 Mob: 993 68 106

Fylkesmannen i Finnmark: Harriet Hyld Johnsen: fmfihhjo@fylkesmannen.no

Tlf 4778950367

Dato:
28. november - 29. november
Sted:
Thon Alta
Ansvarlig:
Korus Nord/Fylkesmannen i Finnmark
Målgruppe:
Kommunal rus/psykisk helsetjeneste, Nav, DPS’ene samt Finnmarksklinikken
Påmeldingsfrist:
12.10.2017 14:00:00

Kontaktpersoner