Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • TIRSDAG 30.08.2016

  Finnmarkstømmer gir varme og verdier

  Tynning av skogen i Finnmark skaper arbeidsplasser og gir fornybar energi. Finnmarkseiendommen (FeFo) har nå over 11.000 kubikkmeter tømmer i Pasvik, Karasjok og Alta, som skal bli til fjernvarme.

  [ Les mer ]

 • TIRSDAG 30.08.2016

  Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

  Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet.

  [ Les mer ]

 • MANDAG 29.08.2016

  Samlokalisering av nødmeldetjenesten i Finnmark

  Fylkesmannen tilrår at Finnmark fortsatt skal være en egen 110-region for brannvarsling og at sentralen samlokaliseres med øvrige nødmeldesentraler i Kirkenes.

  [ Les mer ]

 • TORSDAG 25.08.2016

  Arktisk landbruk: Hagebær i Arktis – nye muligheter

  Markedet for bær utvikler seg raskt – nesten eksplosivt. Etterspørselen øker samtidig som bærproduksjonen over flere år har vist nedgang i Nord-Norge (selv om Troms siste år har hatt en liten økning). «Hagebær i Arktis» er et prosjekt som har som mål å rekruttere flere bærdyrkere i nord og ta i bruk de nyeste forsknings- og forsøksresultatene

  [ Les mer ]

Flere nyheter