Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 17.10.2017

  Søndagstur med bøsse?

  Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober og går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder; Colombia, Mali, Sør-Sudan, Syria og Pakistan. Du kan registrere deg som bøssebærer.   

  [ Les mer ]

 • 13.10.2017

  Vadsø kommune må behandle skuterløype 13 Viinikka på nytt

  Fylkesmannen i Troms har opphevet Vadsø kommunes vedtak. Vadsø kommunestyre må ta skuterløype 13 opp til ny behandling. Fylkesmannen i Troms mener kommunestyrets begrunnelse for opprettelsen av traseen er mangelfull.

  [ Les mer ]

 • 12.10.2017

  Statsbudsjettet 2018

  Regjeringen la frem Statsbudsjettet i dag 12. oktober. Anslått vekst i kommuneøkonomien i 2018 er på 2,6 prosent, omtrent det samme som forventet lønns og prisvekst. For 2017 er det forventet 4 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn forutsatt i revidert nasjonalbudsjett. Kommunene kan dermed vente seg noe bedre regnskapsresultater i 2017 enn budsjettert.

  [ Les mer ]

 • 12.10.2017

  Skjønnsmidler

  Skjønnsmidlene skal kompensere kommunene for kostnadsulemper som ikke fanges opp av inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. Videre kan fylkesmennene også bruke skjønnsmidler til å støtte omstilling og fornying i kommunene (Prosjektskjønn). 

  [ Les mer ]

Flere nyheter


Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger