Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 23.02.2018

  Staten viderefører ordning: skoleeiere kan få refundert deler av reise- og oppholdsutgifter for lærere på videreutdanning

  Skoleeiere i Finnmark som har lærere på videreutdanning innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet, kan også for skoleåret 2018-19 få delvis refundert reise- og oppholdsutgifter for deltakerne. 

  [ Les mer ]

 • 23.02.2018

  Midlertidig motorferdselsforbud i Tana kommune - Reinbeitedistrikt 7

  Det er midlertidig motorferdselsforbud i området sørøst for Allenknjarg fra og med 1. mars. også deler av skuterløype 14 stenges i samme tidsrom.

  [ Les mer ]

 • 22.02.2018

  Skoltebyen som nytt UKL-område – åpent møte

  Skoltebyen kan karakteriseres som det viktigste kulturmiljøet for den østsamiske historien og for den gjenlevende østsamiske kulturen i Norge.

  [ Les mer ]

 • 21.02.2018

  Tilskudd i landbruket i Finnmark - 2018

  Landbruksavdelinga har laget en oversikt over de mest sentrale tilskuddsordningene i landbruket i Finnmark for 2018. Se den her. 

Flere nyheter