Hopp til innhold


Abonner på nyheter fra Fylkesmannen

Nyheter

 • 23.02.2017

  Midlertidig motorferdselsforbud i Tana oppheves med visse unntak

  Fylkesmannen opphever det midlertidige motorferdselsforbudet i Tana kommune med unntak av området nord og nordøst for RV98 mellom Rustefjelbma og Torhop. Motorferdselsforbudet her videreføres til og med 8. mars 2017. 

  [ Les mer ]

 • 21.02.2017

  Søknad om tranproduksjon i Mehamn

  Arctic Biopro AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra produksjon av tran/fiskeolje i Mehamn i Gamvik kommune.

  [ Les mer ]

 • 21.02.2017

  Svar på anmodning om oppsettende virkning

  Miljødirektoratet har svart på Fylkesmannens anmodning om oppsettende virkning for vedtak om snøscooterløype i Vadsø. Miljødirektoratet mener at klageinstansen bør behandle spørsmål om oppsettende virkning. I sitt brev sier direktoratet også noe om terskelen for å gi oppsettende virkning i tilfeller som dette. På bakgrunn av dette vil ikke Fylkesmannen fremme begjæring om oppsettende virkning for klageinstansen, men avventer klageinstansens behandling av klagen. 

  [ Les mer ]

 • 17.02.2017

  Midlertidig motorferdselsforbud i Tana kommune - deler av forbudet oppheves

  Deler av motorferdselsforbudet som ble vedtatt av Fylkesmannen den 6. februar, er nå opphevet. For snøskuterløypenettet innebærer dette at skuterløype 4 Hillagurra-Liŋkonjávri kan åpnes umiddelbart. Skuterløype 5 Máskejohka-Stuorra Ilis kan åpnes fredag 17. februar. Motorferdselsforbudet gjelder til og med 8. mars 2017.

  [ Les mer ]

Flere nyheter