19.12.2018

Alle reinbeitedistriktene i Finnmark har nå godkjente bruksregler

12. desember godkjente Fylkesmannen bruksregler for reinbeiteområdene til reinbeitedistrikt 30B Guovdojohtolat i Vest-Finnmark. Det betyr at alle reinbeitedistriktene i Finnmark nå har godkjente bruksregler.


17.12.2018

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019.


30.11.2018

Søk om midler til opprydding i marin forsøpling

Miljødirektoratet og Handelens miljøfond deler ut penger til lag, foreninger og andre som ønsker å bidra til opprydding av marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer på det sterkeste finnmarkinger til å benytte muligheten og søke om midler. Første søknadsfrist er allerede 15. desember.


27.11.2018

H.K.H. Kronprinsen besøker Porsanger kommune - Tre stammers møte, ungdom og gründere

12. desember besøker Kronprins Haakon Lakselv i Porsanger kommune. Han skal besøke Bærtua barnehage for å høre om prosjektet «Kvensk språkreir», møte elevene på Lakselv videregående og få en omvisning på Antikstore. Der skal han også møte andre gründere fra Finnmark.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier