Tilsyn med kommunal beredskapsplikt

Kommunens etterlevelse av Sivilbeskyttelsesloven § 14 og § 15, samt Forskrift av 22.august 2011 om kommunal beredskapsplikt er hovedtema for tilsynet.

Tilsynet gjennomføres som systemrevisjon

Dato:
5. april 09:00 - 15:45
Sted:
Drammen kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Kriseledelse med beredskapsmedarbeidere

Kontaktpersoner