Oppfølgingstilsyn med kommunal beredskapsplikt

Kommunens oppfølging fra sist tilsyn i 2016, etterlevelse av Sivilbeskyttelsesloven § 14 og § 15, samt Forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt er hovedtema for tilsynet

Tilsynet gjennomføres som systemrevisjon

Dato:
27. februar 09:00 - 15:45
Sted:
Flesberg kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Kriseledelse med beredskapsmedarbeidere

Kontaktpersoner