Oppfølgingstilsyn med kommunal beredsakpsplikt

Oppfølging fra sist tilsyn i 2015, kommunens etterlevelse av Sivilbeskyttelsesloven § 14 og § 15, samt Forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt er hovedtema for tilsynet.

Tilsynet gjennomføres som systemrevisjon

Dato:
22. mars 09:00 - 15:45
Sted:
Hole kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Kriseledelse med beredskapsmedarbeidere

Kontaktpersoner