Tilsynskalender

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
juni 2018
18 jun - 22 jun 25 Fylkesmannen i Buskerud Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Ringerike kommune
april 2018
17 apr - 18 apr 16 Åshild Woldstad Tilsyn med Røyken videreågende skole Røyken videregående skole
05 apr 14 Fylkesmannen i Buskerud Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Drammen kommune
mars 2018
22 mar 12 Fylkesmannen i Buskerud Oppfølgingstilsyn med kommunal beredsakpsplikt Hole kommune
08 mar 10 Nora Charlotte Hein Stamsø, Andreas Røed Forurensningstilsyn ved Gol, Golsfjellet og Trøim avløpsrenseanlegg Gol og Hemsedal
februar 2018
27 feb 9 Fylkesmannen i Buskerud Oppfølgingstilsyn med kommunal beredskapsplikt Flesberg kommune
januar 2018
30 jan - 01 feb 5 Wenche Jensen Tilsyn med Gol kommune Gol kommune
Dato Arrangement
juni 2018
18 jun - 22 jun Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
april 2018
17 apr - 18 apr Tilsyn med Røyken videreågende skole
05 apr Tilsyn med kommunal beredskapsplikt
mars 2018
22 mar Oppfølgingstilsyn med kommunal beredsakpsplikt
08 mar Forurensningstilsyn ved Gol, Golsfjellet og Trøim avløpsrenseanlegg
februar 2018
27 feb Oppfølgingstilsyn med kommunal beredskapsplikt
januar 2018
30 jan - 01 feb Tilsyn med Gol kommune