Hopp til innhold

Tilsynskalender - 2018

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Buskerud. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. Når kommunen/virksomheten formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor. Oversikten oppdateres jevnlig. Det er kun planlagte tilsyn som legges ut, ikke hendelsesbaserte. 
Her kan du lese mer om tilsyn 

Lenke til plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter i 2017  

Rapporter på barnevern, sosial- og helseområdet legges ut på http://www.helsetilsynet.no/ 
Rapporter på miljøområdet legges ut på http://www.norskeutslipp.no/  
Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister

Vis for år:

Sted:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
april 2018
05. apr 14 Fylkesmannen i Buskerud Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Drammen kommune
mars 2018
22. mar 12 Fylkesmannen i Buskerud Oppfølgingstilsyn med kommunal beredsakpsplikt Hole kommune
08. mar 10 Nora Charlotte Hein Stamsø, Andreas Røed Forurensningstilsyn ved Gol, Golsfjellet og Trøim avløpsrenseanlegg Gol og Hemsedal
februar 2018
27. feb 9 Fylkesmannen i Buskerud Oppfølgingstilsyn med kommunal beredskapsplikt Flesberg kommune
januar 2018
30. jan - 01. feb 5 Wenche Jensen Tilsyn med Gol kommune Gol kommune
Tilsyn
Dato Arrangement
05. apr Tilsyn med kommunal beredskapsplikt
22. mar Oppfølgingstilsyn med kommunal beredsakpsplikt
08. mar Forurensningstilsyn ved Gol, Golsfjellet og Trøim avløpsrenseanlegg
27. feb Oppfølgingstilsyn med kommunal beredskapsplikt
30. jan - 01. feb Tilsyn med Gol kommune