Tilsynskalender

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Buskerud. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. Når kommunen/virksomheten formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor. Oversikten oppdateres jevnlig. Det er kun planlagte tilsyn som legges ut, ikke hendelsesbaserte. 
Her kan du lese mer om tilsyn 

Lenke til plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter i 2018  

Rapporter på barnevern, sosial- og helseområdet legges ut på http://www.helsetilsynet.no/ 
Rapporter på miljøområdet legges ut på http://www.norskeutslipp.no/  
Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
23. okt - 24. okt 43 Eskil R. Lobben Tilsyn med Ål kommune Ål kommune
september 2018
26. sep - 28. sep 39 Wenche Jensen Tilsyn med Rollag kommune Rollag kommune
24. sep - 01. okt 39 - 40 Fylkesmannen i Buskerud Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelser. Lier kommune
20. sep 38 Åshild Woldstad Skolebasert vurdering - Flå kommune Flå skole
20. sep - 21. sep 38 Eskil R. Lobben Tilsyn med Hole kommune Hole kommune
19. sep 38 Åshild Woldstad Skolebasert vurdering - Hol Skurdalen oppvekstsenter
juni 2018
18. jun - 22. jun 25 Fylkesmannen i Buskerud Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Ringerike kommune
april 2018
17. apr - 18. apr 16 Åshild Woldstad Tilsyn med Røyken videreågende skole Røyken videregående skole
05. apr 14 Fylkesmannen i Buskerud Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Drammen kommune
mars 2018
22. mar 12 Fylkesmannen i Buskerud Oppfølgingstilsyn med kommunal beredsakpsplikt Hole kommune
Dato Arrangement
oktober 2018
23. okt - 24. okt Tilsyn med Ål kommune
september 2018
26. sep - 28. sep Tilsyn med Rollag kommune
24. sep - 01. okt Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelser.
20. sep Skolebasert vurdering - Flå kommune
20. sep - 21. sep Tilsyn med Hole kommune
19. sep Skolebasert vurdering - Hol
juni 2018
18. jun - 22. jun Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
april 2018
17. apr - 18. apr Tilsyn med Røyken videreågende skole
05. apr Tilsyn med kommunal beredskapsplikt
mars 2018
22. mar Oppfølgingstilsyn med kommunal beredsakpsplikt