Hopp til innhold

Tilsynskalender

Fylkesmannens fagavdelinger fører tilsyn med statlige, kommunale og private virksomheter i Buskerud. Formålet er å påse at rettssikkerhet og krav til gjeldende lovverk blir fulgt. Når kommunen/virksomheten formelt er varslet om tilsynet, legges det i kalenderen nedenfor. Oversikten oppdateres jevnlig. Det er kun planlagte tilsyn som legges ut, ikke hendelsesbaserte. 
Her kan du lese mer om tilsyn 

Lenke til plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter i 2017  

Rapporter på barnevern, sosial- og helseområdet legges ut på http://www.helsetilsynet.no/ 
Rapporter på miljøområdet legges ut på http://www.norskeutslipp.no/  
Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister

Vis for år:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
juni 2018
18. jun - 22. jun 25 Fylkesmannen i Buskerud Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Ringerike kommune
Tilsyn
Dato Arrangement
18. jun - 22. jun Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse