Videreføring av tilskudd mot barnefattigdom 2018

Videreføring av tilskudd mot barnefattigdom i 2018, jamfør regelverk for Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknad og regelverket for tilskuddsordningen finner du her

Tilskuddet gjelder for videreføring av tiltak som fikk midler over tilskuddsordningen for å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som er i kontakt med de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. De som kan søke er de som fikk midler første gang i 2016 eller som fikk midler første gang i 2015, men startet opp i 2016.

Utfylt søknadsskjema sendes Fylkesmannen i Buskerud innen frist 01.02.2018.

 

Søknadsfrist:
01.02.2018 23:59:00
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunen i NAV-kontoret
Rapporteringsfrist:
31.12.2018 23:59:00

Kontaktpersoner