Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2018 er kunngjort. Søknadsskjema og regelverk finner du her

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontor. Ferdig utfylt søknad sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 01.02.2018.

Søknadsfrist:
01.02.2018 23:00:00
Målgruppe:
Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunen i NAV-kontoret
Rapporteringsfrist:
31.12.2018 23:00:00

Kontaktpersoner