Kunngjøring 2018: Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid 2018 jamfør regelverk om boligsosialt arbeid er kunngjort. Søknadsskjema og regelverk finner du her

Utfylt søknadskjema med eventuelle vedlegg sendes til Fylkesmannen i Buskerud innen 01.02.2018.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er kommuner som mottok tilskudd i 2017 som kan søke om dette tilskuddet.

Søknadsfrist:
01.02.2018 23:00:00
Målgruppe:
Styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunene slik at de bedre kan ivareta bostedsløses og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig.
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner som mottok tilskudd i 2017 kan søke om tilskuddet
Rapporteringsfrist:
31.12.2018 23:00:00

Kontaktpersoner