Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Mål for ordningen

Målet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, uavhengig av diagnose, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til ivaretakelse av pårørendes behov.

Beløp

14,5  mill. kroner på landsbasis

Tilskuddet forvaltes av fylkesmannen i et samarbeid med de regionale kompetansesentrene for lindrende behandling.

Kontakt fylkesmannsembetet som behandler søknader for ditt fylke, Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB), eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket for råd og veiledning.

 Søknader sendes elektronisk til fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Utsending av tildelingsbrev/avslag kan forventes innen 31.mai 2018.

NB! Ved nedlasting av skjema til høyre, trykk "Lagre som" før dokumentet åpnes. Trykk så på "Aktiver redigering" for å fylle ut skjemaet.

Søknadsfrist:
01.03.2018 00:00:00
Målgruppe:
Helse- og omsorgstjenesten
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, helseavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner i følgende fylker: Buskerud, Østfold, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus
Rapporteringsfrist:
01.03.2019 00:00:00

Kontaktpersoner